Naziv projekta (operacije) korisnika: 

„Unapređenje poslovanja poduzeća kroz modernizaciju IKT rješenja u poslovanju poduzeća Nauticon d.o.o.“

Kratki opis projekta (operacije):  

Projektnim prijedlogom će se adresirati problem nedostatne učinkovitosti i zastarjelosti poslovnih procesa poduzeća u pružanju usluga izrade brodskih tendi koja se prvenstveno temelji na korištenju ljudskih resursa. Implementacijom naprednog softvera te nabavom suvremenih IKT rješenja, omogućiti će se integracija poslovnih funkcija, učinkovita organizacija tijeka rada te efikasniji proces prikupljanja i obrade podataka u proizvodnom procesu. Navedeno će rezultirati rastom produktivnosti i povećanju dodane vrijednosti proizvoda, što će direktno utjecati na povećanje prihoda, jačanje tržišne pozicije i iskorištavanja razvojnog potencijala Poduzeća.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Provedbom projekta „Unapređenje poslovanja poduzeća kroz modernizaciju IKT rješenja u poslovanju poduzeća Nauticon d.o.o.“, omogućit će se optimizacija poslovnih procesa, integracija poslovnih funkcija, učinkovita organizacija tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i suradnicima te u konačnici poboljšanje tržišnog položaja poduzeća (porast prihoda od prodaje usluge i nova zapošljavanja).

Rezultati: 

(1) Primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije omogućeno je jačanje tržišne pozicije te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća Nauticon d.o.o.;
(2) Implementirano IKT rješenje u poslovanju poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 438.411,99 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 82.560,00 HRK 
Predmetni projekt sufinanciran je iz fondova Europske Unije (EFRR), OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u intenzitetu od 64%. Preostalih 36% iznosa osigurava Naručitelj iz vlastitih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta 

od 01.02.2020. do 01.10.2020.

Kontakt osobe za više informacija

Ivo Kalebić
Tel: 095 199 8203
Email: [email protected]

Relevantne poveznice

strukturnifondovi.hr
Operativni program za konukrentnost i koheziju