TENDE PO MJERI

Ovo je kutak u kojem su prikazani samo neki od najčešćih primjera tendi s potpisom Nauticona. Lako je primijetiti da nema vrste plovila, motornog ili na jedra, za koje se nije našlo odgovarajuće, vrlo kvalitetno pokrivalo.

Osim izrade “po mjeri”, pri čemu se naručitelju predlažu dizajnerska rješenja koja mogu i dodatno uljepšati plovilo, bilo ono novo ili “starinskih” linija, kod izrade tendi Nauticon polaže izrazitu pažnju upotrebi najsuvremenijih materijala od vodećih svjetskih proizvođača.